“El domini API.INFO ha estat transferit al Col•legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, en virtut de resolució ferm dictada per “ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL (OMPI)”, ORGANISME COMPETENT PER A RESOLDRE SOBRE ELS CONFLICTES DE TITULARITAT DE NOMS DE DOMINI, com a conseqüència de la demanda plantejada per aquest Col•legi contra l’ “Associació Experts Immobiliaris” , representada per DON ANTONIO GAVIN VELASCO.
Per a coneixement dels seus usuaris, es reprodueixen a continuació aspectes rellevants de la resolució, que pot ser consultada íntegrament en la seva versió original i traduïda mitjançant traductor oficial al peu d'aquesta pàgina clicant a l'enllaç.

“ …//…Por lo tanto, lo que el Demandado afirma acerca de esta marca es falso y, por tanto, no puede considerarse válido considerarla como un derecho o interés legítimo en el Nombre dé Dominio. (…Utilización del Nombre de Dominio de mala fe Tal como se indicó anteriormente, el Nombre de Dominio se ha estado utilizando para ofrecer servicios de intermediación inmobiliaria, campo al que se dedican el Demandante y sus miembros. Teniendo en cuenta la evidente similitud entre el Nombre de Dominio, las marcas del Demandante y la denominación jurídicamente protegida en España, y la ausencia de existencia de interés legítimo o derecho en el Nombre de Dominio por parte del Demandado, el Grupo de expertos determina que el Nombre de Dominio se ha estado utilizando de mala fe. …//… La mala fe en este caso se ve reforzada por el hecho de que el Nombre de Dominio está siendo ofrecido públicamente a la venta a través de un sitio web especializado en este tipo de transacciones.Por consiguiente, el Grupo de expertos considera que el Demandante ha cumplido con la condición establecida por el apartado a(a)(iii) de la Política. 7. Decisión Por los motivos expuestos, de acuerdo con los apartados a(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de expertos ordena que el Nombre de Dominio <api.info> sea transferido al Demandante.)”

La resolució no obstant, no impedeix qualsevol nou registre que inclogui el denominatiu API, per la qual cosa aquest Col•legi, informa que seguirà actuant contra el registre i ús ilegítim de nous noms de domini que provoquen confusió en els usuaris, aprofitant la reputació adquirida per aquest Col•legi sobre la denominació “API”. El Col•legi es reserva quantes accions li competeixin en la seva defensa, davant a aquells qui vulneren els seus drets,comunicant així mateix als usuaris de l’ús indegut que, a partir d’aquest moment, pot suposar i en conseqüència, de les eventuals responsabilitats en les que pogueren incórrer.

ELS NOSTRES PORTALS